Kordaat optreden hulpdiensten en gedegen ondersteuning Corocor bij brand in bio-energiecentrale

Maandag 17 december 2018 eind van de middag werd brand ontdekt in de bio-energiecentrale Eneco Bio Golden Raand in Farmsum. De brandweer was de brand in een van de twee transportlijnen na drie uur brandmeester. Een gesprek met de heer Siem Lok, maintenance manager Eneco, die met Groningse nuchterheid over het voorval vertelt.

Op de bewuste maandagmiddag werd de operator door de portier gewaarschuwd dat vlammen uit het dak van het gebouw sloegen. De brand is ontstaan in de fuel cleaning, waar hout geclassificeerd en van ijzer wordt ontdaan. De brandweer was zeer snel ter plaatse en de politie had de weg reeds afgezet. Lok, die onderweg naar huis was, keerde snel om en heeft als plaatsvervangend Hoofd BHV-er zijn taken verricht. Het was een gecontroleerde brand zonder gevaar voor de aanwezige medewerkers en omgeving.

Door het kordate optreden van de brandweer en het kordate optreden van de afdeling EMR werd stilstand van de bio-energiecentrale voorkomen. De installatie in het gebouw bestaat uit twee redundante lijnen. Eén lijn, die voor de houttoevoer naar de opslagsilo zorgt, is deels verbrand. De tweede lijn werkt los van de andere en werd niet beschadigd. Hierdoor is de bio-energiecentrale niet volledig buiten gebruik geweest en werd op dinsdagmiddag de tweede lijn weer gestart, zodat de centrale in bedrijf kon blijven.

Het bedrijf Corocor was snel beschikbaar om aan te vangen met het schoonmaken. Eerst werden trappen en leuningen schoongemaakt om in ieder geval het gebouw weer normaal te kunnen betreden.
De schoonmaakwerkzaamheden zijn verricht tijdens het in bedrijf zijn van de bio-energiecentrale nadat de firma Bilfinger het gebouw compleet van steigers had voorzien.
Alle wanden, het plafond, de metalen draagconstructies waar de machines op staan en de machines zelf, waren met een dikke laag roet bedekt, die in vier weken tijd door tien medewerkers van Corocor is verwijderd, terwijl de centrale gewoon operationeel was. De zeer deskundige technische medewerkers hebben de elektromotoren en tandwielkasten inwendig bekeken, schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig vervangen.

Lok is zeer tevreden over de snelle beschikbaarheid van de mensen van Corocor, die de schoonmaakwerkzaamheden op zo’n korte termijn hebben uitgevoerd. “Het directe contact met Rob Vis Dieperink verliep prettig. Problemen werden direct opgepakt en we werden op de hoogte gehouden van alle details en de laatste stand van zaken. Prima communicatie en dat heb je nodig in zo’n periode”.

Het laatste stukje reinigingswerkzaamheden moet nog worden uitgevoerd. In verband met de veiligheid van de mensen en beschikbaarheid van de lijn zal dit eind maart plaatsvinden tegelijkertijd met de geplande stop voor onderhoud. Dan zal ook de eerste transportlijn van de laatste resten roet worden ontdaan.

Bezoek Corocor op de MAIN Industry beurs

Op woensdag 27 en donderdag 28 maart staat Corocor Technische Reconditionering op de tweede editie van MAIN Industry 2019 in Martiniplaza Groningen.

STANDNUMMER 86

Op deze vakbeurs voor smart industry en maintenance ziet u de nieuwste trends op het gebied van industrie 4.0, technologie en innovatie, engineering en installatie, materialen, onderdelen en gereedschappen, assetmanagement, software en energiebeheer. MAIN Industry is hét platform voor de maakindustrie in Noord-Nederland. Een inspirerende en informatieve ontmoetingsplek waar kennis wordt uitgewisseld, nieuwe contacten gelegd worden en alle sector gerelateerde ontwikkelingen en innovaties met elkaar gedeeld worden. Op de beursvloer, maar ook tijdens een interessant kennisprogramma.

MAIN Industry 2019 is op beide dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Corocor lid geworden van de OSB

Met enige trots kunnen we melden dat ons bedrijf lid geworden is van de OSB. De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Zij behartigen de belangen van onze 300 leden, die met 100.000 medewerkers 70% van de totale omzet van de markt realiseren. Bedrijven die zich voornamelijk op de zakelijke markt richten zoals de calamiteitenreiniging, schoonmaak van kantoren, glazenwassen, gevelbehandeling, treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in de voedingsmiddelenmiddelenindustrie.

Dhr Samsom van de OSB reikt de bloemen en het bijbehorende bordje uit.

OSB-leden moeten zich houden aan strenge eisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, de gedragscode schoonmaakbranche, veiligheid op de werkvloer en schoonmaakspecifieke zaken. OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 in het bezit zijn van het OSB-Keurmerk. Een keurmerk dat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Corocor onderschrijft Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Onlangs heeft ons bedrijf de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Deze code doet een moreel beroep op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De code is een verbreding van de eerder opgestelde Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaaksector en glazenwassersbranche. De verbrede code past in de lijn van het sociaal akkoord en is opgesteld met de overtuiging dat een verandering in marktgedrag nodig en wenselijk is.