Asbest gevaar bij calamiteiten

Asbest kan daar het vaak niet als zodanig wordt opgemerkt bij calamiteiten een gevaar opleveren voor de gezondheid daar dit niet meer in gebonden vorm aanwezig , het is zelfs zo dat er in Nederland 2x zoveel asbestslachtoffers vallen dan doden ten gevolge van een verkeersongeluk.

Asbest

Gevaren van asbest bij calamiteiten

Tot ongeveer 1994 is er veel asbest toegepast op schepen en in gebouwen , u moet dan denken aan dakbedekking, afscheidingswanden, vloerbedekking (zeil) ,en ook vensterbanken. In schoolgebouwen is het zelfs zo dat 80 % van de gebouwen van voor 1994 asbest bevatten.

In gebonden toestand levert dit geen gevaar op maar zodra er losse asbestvezels vrij komen is dit gevaarlijk voor de gezondheid , bij inademing levert dit gezondheidsrisico’s op. Jaarlijks overlijden meer dan 400 mensen aan longvlies en buikvlieskanker , omdat ze in het verleden zijn blootgesteld aan asbest.

Bij een calamiteit komt er regelmatig asbest vrij en dit moet dan op een veilige manier door een gecertificeerd bedrijf met een zogenaamd SC 530 normering worden verwijderd. Verder is het belangrijk bij gebouwen , panden van voor 1994 extra alert te zijn en in geval van twijfel te onderzoeken of er wel of geen asbest aanwezig is en pas weer de werkzaamheden te hervatten nadat er een vrijwaring is afgegeven door een gecertificeerde bedrijf.

Bij een calamiteit wordt in het geval van asbest onmiddellijk een afrastering met behulp van plastic lint het gebied aangegeven en dit mag alleen worden betreden met beschermende kleding (witte overalls) en een volgelaatsmasker. De asbestsaneerders werken met een zogenoemd containment wat een container is met een schone en een ruimte waar de asbestkleding en dergelijke wordt uitgedaan en na te hebben gedoucht mag de asbestsaneerder “asbestvrij” de besmette asbest ruimte/locatie uit.

Bij asbest moet er een inventarisatie worden uitgevoerd door een bedrijf met een geldig DIA-certificaat (deskundig inventariseerder asbest) wordt dit niet gedaan dan kunnen er boetes worden gegeven door de overheid van een kleine 4000 euro dit wordt gecontroleerd door de arbeidsinspectie.

Na de asbestsanering wordt er gecontroleerd/ gemeten of alle asbest is verwijderd en kan nadat dit is vastgesteld een vrijwaring is afgegeven zodat verdere werkzaamheden (technische-reconditionering, bouwkundig herstel etc . kan worden voortgezet )

Binnen de Corocor organisatie zijn de gevaren van asbest bekend en weten wij wat te doen indien er asbestproblematiek speelt.

Asbest gevaar bij calamiteiten
Asbest gevaar bij calamiteiten

Direct Contact