Blussystemen en reconditioneren

Na activering van een blussysteem rijst al heel snel de vraag wat te doen om zo snel mogelijk weer "Back in business" te komen.

Blussystemen en reconditionering

De navolgende blussystemen kan men tegenkomen. Als doel hebben deze systemen om bij een brand de veiligheid van personen te verhogen en de schade aan gebouwen en inventaris te beperken.

Er zijn de navolgende blussystemen:

  • Sprinklersystemen
  • Watermist – doorontwikkeling van het sprinklersysteem
  • Schuimblussystemen
  • Bluspoedersystemen
  • CO2-blus systemen (vroeger werd halon gebruikt echter dit is sinds 2004 verboden)
  • Aërosol blussystemen (bronbestrijding)
  • Inertisatie (zuurstofverlaging zodat er niets meer kan branden)
Sprinkler

Sprinkler

Poederblusser

Poederblusser

Schuimblusser

Schuimblusser

Toepassiningen

Sprinklersystemen vindt men in fabrieken,magazijnen,woningen en kantoren, watermist systemen worden veelal toegepast aan boord van schepen, schuimblussystemen treft men aan in ruimten waar met name gevaarlijke chemicaliën worden opgeslagen, bluspoeder systemen treft men vooral aan in de vorm van brandblussers voor blussingen in de industrie , mkb en in de particuliere sector, CO2 systemen worden met name toegepast in ruimten welke niet bemand zijn,aerosol afkomstig uit de ruimte vaart is met name geschikt apparatuur te beveiligen met als voordeel veilig voor mens en dier, als laatste inertisatie welke in magazijnen wordt toegepast voor levensmiddelen / vrieshuizen.

Wat voor gevolgen hebben de blussystemen als de brand / calamiteit is bedwongen

Nadat het sprinkler systeem zijn werk heeft gedaan is er afhankelijk hoe snel deze weer is uitgeschakeld een flinke hoeveelheid water vrijgekomen die alles wat zich onder de sprinklers bevond nat heeft gemaakt met name apparatuur / machines kunnen hierdoor ernstig worden beschadigd zo ook de inventaris / inboedel die nat is geworden.Buiten de brandschade zal er met behulp van drogers en waterzuigers een extra maatregelen moeten worden uitgevoerd om verdere waterschade te voorkomen.

Bij watermist is het grote voordeel dat hier door minimale watertoevoer de brand wordt geblust zodat de gevolgschade aan apparatuur/machines/inventaris/inboedel veel minder zal zijn.

In het geval van een schuimblussing zal in eerste instantie het schuim moeten worden verwijderd , bij magazijnen wordt het schuim meestal tot aan het dak ingeblazen , dit zal meestal moeten worden verwijderd met tankwagens daar dit meestal niet mag worden geloost via de riolering .Voorts zal alles wat met het schuim in aanraking is gekomen moeten worden gereinigd.Schuim uit een lokale /stand alone schuimblusser kan meestal zo worden verwijderd en na reconditionering kan de draad weer worden opgepakt vervuiling zal bestaan uit schuim- en brandresten.

Bij bluspoedersystemen is meestal door de gehele ruimte/gebouw bluspoederresten neergedaald en met name op blank metalen oppervlakten kan dit zorgdragen voor corrosie. Deze vervuiling zal op een professionele wijze moeten worden verwijderd/gereconditiopneerd om geen corrosieproblemen/storingen in de toekomst te krijgen.

De CO2 systemen zijn in onze beleving het minst vervuilend daar deze geen rest-residuen achterlaten buiten het reinigen/verwijderen van de brandresten behoeven er geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Nadeel is wel dat dit niet mag worden toegepast in ruimten waar zich mensen bevinden.

Bij het blussen met een aërosol systeem moeten er na activering de restdeeltjes worden verwijderd volgens het protocol van de leverancier , voordeel van dit systeem is dat het de brand in de bron aanpakt (kan worden gemonteerd in de meterkast, server, machinekamer etc) is tevens niet schadelijk voor mens en dier.

Bij inertisatie (zuurstofverlaging) komen er geen blusprodukten vrij echter de ruimten waar dit wordt toegepast mogen alleen worden betreden met perslucht en volgelaatsmasker.

Zoals u na bovenstaande te hebben gelezen zult begrijpen is dit niet iets voor amateurs om aan te pakken na een blussing.

Direct Contact