Tips en trics omgaan met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen veiligheidsbril verplicht

Gevaarlijke stoffen we komen het dagelijks tegen , hoe er mee om te gaan en wat te doen als het fout gaat?

Menselijk falen blijkt vaak de oorzaak van een incident te zijn. Van de ruim 20 meldingen vorig jaar werden twaalf stuks (57 procent) veroorzaakt door een handelingsfout. Een jaar eerder waren dat nog zeven van de 28 incidenten, dus 25 procent.

De incidenten betreffen onder meer verkeersongevallen, lekkende verpakkingen en branden. Ook komen medewerkers enkele keren fysiek in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals een losschietende slang tijdens het overpompen van bv accuzuur.

Lees meer

Hoe reconditionering helpt bij extreme weersomstandigheden

Reconditionering bij extreme weersomstandigheden

Het kan niemand ontgaan zijn dat we in Nederland te maken krijgen met steeds extremere weersomstandigheden. In juni werd bijvoorbeeld het Brabantse dorp Luyksgestel nog zwaar getroffen door een flinke hagelbui. In een paar minuten was er in het dorp letterlijk geen autoruit meer heel. Op bijna alle daken lagen zeilen om gaten te dichten. In heel Zuid-Nederland staat de teller inmiddels al op 500 miljoen euro aan schade, puur en alleen door extreme hagelbuien.

Lees meer

Waterschade wat nu ……?

waterschade wat nu Corocor

Bij een calamiteit met water in Uw bedrijf of woning is het van het grootste belang om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat het water/vocht wordt verwijderd. Statistisch is aangetoond dat 50 % van de ondernemers na een calamiteit binnen twee jaar failliet gaat.

In eerste instantie zal de waterschade kunnen worden bestreden door waterzuigers en/of pompen en in sommige gevallen zelfs door een “Vacuumwagen”.

Lees meer

Robotisering in de schoonmaak

Robots in de schoonmaak

In deze blog deel ik als directeur van Corocor graag de ontwikkelingen die ik om me heen zie met u. Vooral ontwikkelingen die een rechtstreeks effect hebben op de bedrijfstak Technische Reconditionering of op mijn onderneming Corocor in het bijzonder hebben mijn aandacht.

Deze week ben ik geinspireerd geraakt door een aantal mooie innovaties van Friese bedrijven op het gebied van schoonmaak en schets daarbij een tijdsbeeld van automatisering in de schoonmaak in een breder geheel.

Reacties zijn van harte welkom!

Heb jij al een robot? Het zou zomaar een vraag tijdens een feestje kunnen zijn.

Lees meer

Minimale brand, grote gevolgen anno 2015

Doordat er minder onderhoud wordt gepleegd aan de kleine blusmiddelen kan een kleine brand grote gevolgen krijgen!

Helaas vaak uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat waar voorgaande jaren sprake was van een stabiel gemiddelde van 15% extra onderhoud, er nu een beweging waarneembaar is dat dit groeit. Bij 20% van de draagbare blussers en brandslanghaspels moest een aanvullende reparatie worden uitgevoerd. VEBON-NOVB benadrukt dat preventief onderhoud belangrijk is! Jaarlijks krijgen 2 tot 3 op de 100 ondernemers te maken met een brand. Blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn, een brand komt altijd onverwacht. Door periodiek preventief onderhoud wordt voorkomen dat blusmiddelen niet functioneren op het moment dat het nodig is.
Meer lezen

Direct Contact