De Corocor-vriendelijke kant van CO2

De “Droogijs methode” cq CO2 stralen is gekend onder verschillende benamingen: Droogijsreiniging, Dry Ice blasting, CO2 stralen en zelfs milieuvriendelijk duurzaam reinigen.

Koolstofdioxide met een verdampingstemperatuur van ongeveer min 80 graden is in onze omgevingslucht voor ongeveer 0,04 % aanwezig. Om CO2 in vaste vorm te laten overgaan wordt het gekoeld en door kleine openingen geleid waardoor er pellets of blokken kunnen worden gemaakt. In Europa is het aandeel commerciële CO2 ongeveer 0,1 % van alle door de mens veroorzaakte emissies. Alle CO2 commerciële producten zijn uit milieu-oogpunt onschadelijk daar het per saldo niet leidt tot een toename van de hoeveelheid CO2.

De Corocor vriendelijke kant van CO2

Deze pellets /blokken kunnen voor allerlei toepassingen worden ingezet:

 • Opslag en transport van producten;
 • Vliegtuigmaatschappijen koelen er hun drankjes mee;
 • Bakkers koelen tijdens de zomermaanden hun deeg terug;
 • In de metaalindustrie doet men er buigproeven mee;
 • Chemische bedrijven gebruiken het voor het uitkristalliseren of verwijderen van paraffine uit oliën;
 • Particulieren gebruiken het voor rook/neveleffecten;
 • Corocor gebruikt het om mechanica en elektronica te reinigen.

Droogijsstralen is een efficiënt en kosteneffectief industrieel reinigingssysteem. Toepassing in situaties die zich daarvoor lenen bij bijvoorbeeld productiebedrijven leidt tot kortere productieonderbreking en een veel kleinere kans op latere storingen, kortom lagere kosten nu en in de toekomst.

Droogijsstralen is gelijkwaardig aan zandstralen, stralen met plastic bubbels of soda: Bij al deze bestralingen worden kleine deeltjes versneld in een stroom druklucht en op een oppervlak gespoten dat gereinigd of voorbereid moet worden. Maar daar houdt de gelijkenis meteen ook op.

In plaats van het oppervlak te bekogelen met harde schurende deeltjes (die het beschadigen), gebruikt droog-ijsstraling zachte droog-ijspellets/sneeuw aan supersonische snelheden en creëert zo mini-explosies op het oppervlak waardoor de ongewenste laag (vervuiling) van het onderliggende substraat wordt gelicht en er vindt een volume-expansie plaats van 480 keer plaats. Droogijs dringt enkel door in de vuile laag en sublimeert bij contact met de onderliggende laag. Deze verdamping creëert een drukspanning tussen de vervuiling en het materiaal waardoor de vervuiling er letterlijk afspringt. Door aarding, droging en evt verwarming van de luchtstroom worden ESD beschadigingen, condensatie en thermische schokproblemen voorkomen.

De Corocor vriendelijke kant van CO2

Droogijsstralen biedt tal van unieke en grote voordelen tegenover traditionele straalsystemen

Droogijsstralen:

 • is een niet-schurende, niet-ontvlambare en niet-geleidende reinigingsmethode;
 • is ecologisch verantwoord en bevat geen secundaire vervuilende ingrediënten zoals oplosmiddelen of kiezel;
 • is schoon en goedgekeurd voor gebruik in de voedingsindustrie;
 • laat toe dat de meeste items gereinigd worden zonder tijdrovende demontage;
 • kan gebruikt worden zonder beschadiging van actieve elektrische of mechanische onderdelen en is zonder brandgevaar;
 • kan gebruikt worden om productieresten, scheidingsmiddelen, onzuiverheden, verf, olie, graffiti en biofilms te verwijderen;
 • kan zacht genoeg zijn om roetneerslag van boeken te vegen of zo agressief om lassintels van gereedschap te verwijderen;
 • kan gebruikt worden in tal van algemene reinigingstoepassingen;
 • werkt bacteriostatisch: remt bacteriegroei;

Droogijspellets/blokken zijn bovendien gemaakt uit CO2, dat

 • een niet-toxisch, gemakkelijk vloeibaar te maken gas is
 • goedkoop is
 • eenvoudig veilig opgeslagen kan worden in de werkplaats
Droogijsstralen

De ervaring van Corocor met droogijsstralen CO2

 • Corocor heeft uitgebreide ervaring met droogijsstralen in tal van toepassingen met bewezen efficiëntie en succes:
 • Onderhoud van fabriek/faciliteiten: elektrische motoren, tanks en containers, productie- en fabricage-uitrusting
 • Kunststofindustrie: spuitmatrijzen, urethaanmallen en overloop, mallen en koudwalsen met reliëfoppervlakken, ontbramen
 • Voeding en drank: bakkerijen, botteling, droge ingrediënten
 • Onderdelen die niet met de hand bereikbaar zijn kunnen goed worden schoongemaakt
 • Besturingskasten met vervuiling (binnen een paar uur na reiniging weer inzetbaar)
 • Drukpersen

Direct Contact