Kordaat optreden hulpdiensten en gedegen ondersteuning Corocor bij brand in bio-energiecentrale

Maandag 17 december 2018 eind van de middag werd brand ontdekt in de bio-energiecentrale Eneco Bio Golden Raand in Farmsum. De brandweer was de brand in een van de twee transportlijnen na drie uur brandmeester. Een gesprek met de heer Siem Lok, maintenance manager Eneco, die met Groningse nuchterheid over het voorval vertelt.

Op de bewuste maandagmiddag werd de operator door de portier gewaarschuwd dat vlammen uit het dak van het gebouw sloegen. De brand is ontstaan in de fuel cleaning, waar hout geclassificeerd en van ijzer wordt ontdaan. De brandweer was zeer snel ter plaatse en de politie had de weg reeds afgezet. Lok, die onderweg naar huis was, keerde snel om en heeft als plaatsvervangend Hoofd BHV-er zijn taken verricht. Het was een gecontroleerde brand zonder gevaar voor de aanwezige medewerkers en omgeving.

Door het kordate optreden van de brandweer en het kordate optreden van de afdeling EMR werd stilstand van de bio-energiecentrale voorkomen. De installatie in het gebouw bestaat uit twee redundante lijnen. Eén lijn, die voor de houttoevoer naar de opslagsilo zorgt, is deels verbrand. De tweede lijn werkt los van de andere en werd niet beschadigd. Hierdoor is de bio-energiecentrale niet volledig buiten gebruik geweest en werd op dinsdagmiddag de tweede lijn weer gestart, zodat de centrale in bedrijf kon blijven.

Het bedrijf Corocor was snel beschikbaar om aan te vangen met het schoonmaken. Eerst werden trappen en leuningen schoongemaakt om in ieder geval het gebouw weer normaal te kunnen betreden.
De schoonmaakwerkzaamheden zijn verricht tijdens het in bedrijf zijn van de bio-energiecentrale nadat de firma Bilfinger het gebouw compleet van steigers had voorzien.
Alle wanden, het plafond, de metalen draagconstructies waar de machines op staan en de machines zelf, waren met een dikke laag roet bedekt, die in vier weken tijd door tien medewerkers van Corocor is verwijderd, terwijl de centrale gewoon operationeel was. De zeer deskundige technische medewerkers hebben de elektromotoren en tandwielkasten inwendig bekeken, schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig vervangen.

Lok is zeer tevreden over de snelle beschikbaarheid van de mensen van Corocor, die de schoonmaakwerkzaamheden op zo’n korte termijn hebben uitgevoerd. “Het directe contact met Rob Vis Dieperink verliep prettig. Problemen werden direct opgepakt en we werden op de hoogte gehouden van alle details en de laatste stand van zaken. Prima communicatie en dat heb je nodig in zo’n periode”.

Het laatste stukje reinigingswerkzaamheden moet nog worden uitgevoerd. In verband met de veiligheid van de mensen en beschikbaarheid van de lijn zal dit eind maart plaatsvinden tegelijkertijd met de geplande stop voor onderhoud. Dan zal ook de eerste transportlijn van de laatste resten roet worden ontdaan.

Direct Contact