PVC Alert

Bent u nieuwsgierig welke stoffen er na een brand kunnen vrijkomen dan is dit artikel interessant voor U.

PVC alert

PVC-alert na brand

Sommige stoffen, zoals koolmonoxide en fijn stof, komen bij vrijwel elke brand vrij.
Andere stoffen worden voornamelijk gevormd als er specifieke materialen in de brandhaard aanwezig zijn. Voorbeelden zijn zoutzuur en dioxinen bij verbranding van PVC (polyvinylchloride) -ch2-chcl-.
Als dit is gebruikt, komen er choorionen vrij in de vorm van gas, waarbij als er niet snel deskundig wordt opgetreden een enorme schade kan ontstaan aan uw machinepark, inventaris of inboedel.

U moet dan denken dat er PVC kan zijn verwerkt in bekabeling van elektra. Dit PVC kan bij een brandschade de oorzaak zijn van een enorme gevolgschade.
Omdat PVC goedkoop en eenvoudig te bewerken is, wordt het veel toegepast in allerlei takken van de industrie ter vervanging van onder andere hout en beton. Vanuit milieuoogpunt ligt het gebruik van PVC vaak onder vuur. Dat heeft te maken met loodhoudende stoffen (stabilisatoren) die in kleine hoeveelheden aanwezig zijn en de gechloreerde koolwaterstoffen die bij verbranding vrijkomen.

Te uwer informatie: één kg pvc produceert 360 liter zoutzuurgas.
Door het verbranden of zelfs verhitten van een PVC buis (PVC = Polyvinylchloride) komen er chloorionen vrij. Deze chloorionen zullen tijdens en na de brand neerslaan op koude metalen oppervlakken, zoals bijvoorbeeld uw RVS aanrechtblad. De chloorionen zullen zich binden aan de waterstof (H) en er ontstaat een chemische verbinding HCL (waterstofchloride). HCL is bij kamertemperatuur een gas, maar het is beter bekend als de geconcentreerde waterige oplossing zoutzuur. Dit zoutzuur zal een chemische reactie aangaan met de aanwezige metalen en er ontstaat corrosie (pitting-roestvorming).

Ook uw RVS in de keuken of de badkamer zullen door de aantasting van HCL kunnen gaan corroderen (roesten). In de volksmond wordt RVS meestal Roest Vrij Staal genoemd, dit is niet correct en moet eigenlijk Roest Vast Staal zijn. Dit betekent dat het RVS een dun beschermend laagje roest heeft dat in evenwicht is, dus deze corrosie ontwikkelt zich niet verder. Het is zo als dat heet passief. (Dit kan door Corocor ook worden gemeten/vastgesteld m.b.v. een zogenoemde passiviteitsmeting)

Bij een brand worden al snel alle glimmende metalen aan de bovenzijde dof (corrosie). Draai je deze metalen om dan zal je zien dat de onderzijde nog mooi glimt. Het is daarom van het grootste belang dat bij een brandschade een expert van Corocor meteen beoordeelt of er sprake is van een HCL schade. Wij als Corocor hebben hiervoor een mobiel laboratorium in de vorm van een koffer waarmee wij op de schadelocatie kunnen bepalen of er gevaar bestaat voor HCL / corrosie. Wanneer dit het geval is, zullen er zo snel mogelijk schadebeperkende maatregelen uitgevoerd moeten worden. Hierdoor kan het corrosieproces stopgezet worden, in afwachting van verdere reinigingstechnieken of herstelwerkzaamheden.

Door middel van HCL-analyses kan door Corocor direct de risico’s van een HCL schade in kaart gebracht worden. Deze meetresultaten kunnen binnen enkele minuten beschikbaar zijn.
De scheikundige formules zien er als volgt uit:
2HCl + Fe  FeCl2
FeCl2 + 2H2O  Fe(OH)2 + 2HCl Dit wordt ook wel de tweetraps corrosiecyclus genoemd

Schadebeperkende maatregelen bij een HCL schade kunnen als volgt uitgevoerd worden

      1. Het direct reinigen van de metalen oppervlakken met speciaal hiervoor ontwikkelde alkalische reinigingsmiddelen (neutraliseert het zoutzuur).
      2. Het naar beneden brengen van de luchtvochtigheid met behulp van ontvochtigers tot onder de 25% rh (ter voorkoming dat het dauwpunt wordt bereikt en het corrosieproces begint).
      3. Het meenemen van de machines/elektronische apparatuur en deze in onze geschikte droogkamers opslaan.

Het is van het grootste belang dat bij een HCL schade de schadebeperkende maatregelen zo spoedig als mogelijk uitgevoerd worden. Bij een hevige HCL contaminatie zult u al binnen enkele uren een corrosie op metalen kunnen waarnemen. Het soort metaal, ijzer, koper, zink, rvs, goud is mede bepalend van de snelheid dat en/of er corrosievorming plaatsvindt.

Ook al heeft er geen roetneerslag plaats gevonden, dan kan er nog steeds sprake zijn van een HCL schade!

Wanneer bij een brand alle rookgassen naar buiten zijn afgevoerd, kan het zijn dat er vrijwel geen chloorionen zijn neergeslagen en er dus geen gevaar bestaat voor HCL corrosie. Wij adviseren echter het onzekere voor het zekere te nemen en dus bij geval van twijfel altijd een meting te laten uitvoeren.

Direct Contact