De Corocor-vriendelijke kant van CO2

De Corocor vriendelijke kant van CO2

De “Droogijs methode” cq CO2 stralen is gekend onder verschillende benamingen: Droogijsreiniging, Dry Ice blasting, CO2 stralen en zelfs milieuvriendelijk duurzaam reinigen.

Koolstofdioxide met een verdampingstemperatuur van ongeveer min 80 graden is in onze omgevingslucht voor ongeveer 0,04 % aanwezig. Om CO2 in vaste vorm te laten overgaan wordt het gekoeld en door kleine openingen geleid waardoor er pellets of blokken kunnen worden gemaakt. In Europa is het aandeel commerciële CO2 ongeveer 0,1 % van alle door de mens veroorzaakte emissies. Alle CO2 commerciële producten zijn uit milieu-oogpunt onschadelijk daar het per saldo niet leidt tot een toename van de hoeveelheid CO2.

Lees meer

Direct Contact