Tips en trics omgaan met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen veiligheidsbril verplicht

Gevaarlijke stoffen we komen het dagelijks tegen , hoe er mee om te gaan en wat te doen als het fout gaat?

Menselijk falen blijkt vaak de oorzaak van een incident te zijn. Van de ruim 20 meldingen vorig jaar werden twaalf stuks (57 procent) veroorzaakt door een handelingsfout. Een jaar eerder waren dat nog zeven van de 28 incidenten, dus 25 procent.

De incidenten betreffen onder meer verkeersongevallen, lekkende verpakkingen en branden. Ook komen medewerkers enkele keren fysiek in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals een losschietende slang tijdens het overpompen van bv accuzuur.

Lees meer

Direct Contact