Corocor ontvangt MVO certificaat

Assen voor Assen Corocor ontvangt certificaat MVO Corocor Technische Reconditionering

Op 31 mei 2016 ontvingen wij het MVO-Certificaat voor sociaal en duurzaam ondernemen en werken, uit handen van Maurice Hoogeveen, wethouder van de gemeente Assen. En dat is niet zomaar iets. Met dit certificaat krijgt Corocor de welverdiende en openlijke waardering voor het doorvoeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzame ontwikkelingen in de beleidsvoering. Een belangrijk signaal dat wij als bedrijf op alle fronten voldoen aan de eisen die stichting AssenvoorAssen stelt aan haar partners.

Corocor ontvangt MVO-certificaat van de stichting AssenvoorAssen

Het MVO-certificaat: waar staat het voor?

Corocor Technische Reconditionering is opgericht in 2011. In 2013 besloten wij het roer volledig om te gooien en op een verantwoorde manier te ondernemen. In de privésfeer besteedde het personeel al veel aandacht aan duurzaamheid. Wij als Corocor wilde echter nog meer doen om op een verantwoorde manier om te gaan met de maatschappij. Hoe kan dat nou beter dan door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te implementeren in de missie van ons bedrijf? In 2013 hebben wij ons aangesloten bij het ‘Koplopers-project’ in de gemeente Heerenveen en sindsdien is de MVO-bal gaan rollen. En het harde, maar duurzame werken heeft onlangs zijn erkenning gekregen.

De visie van stichting AssenvoorAssen

AssenvoorAssen is een stichting die zich inspant om de draagkracht van MVO te stimuleren door bedrijven, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties bijeen te brengen. De stichting is ervan overtuigd dat bedrijven die duurzaamheid en MVO omarmen, innovatiever en succesvoller zijn dan bedrijven die op de oude voet verder gaan. En dat is ook goed voor de noordelijke regio in zijn geheel.

“Het doel van de samenwerking tussen bedrijven is dat er in het noorden een krachtenbundeling ontstaat. Door middel van deze krachtenbundeling komen we tot een versnelde ontwikkeling van een circulaire en inclusieve economie” – aldus de MVO alliantie Noord Nederland, waar AssenvoorAssen onder valt.

Om bedrijven in Drenthe te stimuleren om hun beleid socialer en duurzamer te maken, richtte AssenvoorAssen onder anderen een digitaal platform op. Op het platform delen de aangesloten profit en non-profit organisaties kennis over sociale en duurzame oplossingen. AssenvoorAssen organiseert Meet&Greets, MVO opleidingen en een jaarlijkse conferentie over ontwikkelingen in MVO en duurzame bedrijfsvoering. Al deze aspecten geeft de regio de mogelijkheid om snelle en concrete stappen te zetten naar een betere samenleving.

Stichting AssenvoorAssen

De voorwaarden voor het ontvangen certificaat

Er wordt verwacht dat de bedrijven:

  1. MVO zichtbaar opnemen in de bedrijfsvoering;
  2. Concrete voorbeelden laten zien van een MVO toepassing op het gebied van Planet, People en Profit.

Het MVO-certificaat als kersen op de taart

Natuurlijk stapt niemand over op MVO en duurzaam ondernemerschap, puur en alleen om een certificaat te verdienen. MVO en de duurzame levenswijze zitten in het hart. De maatschappelijk verantwoorde ondernemer wil een steentje bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Dat is de reden dat wij bij Corocor bijvoorbeeld stageplaatsen bieden aan mensen op de inclusieve arbeidsmarkt, werken vanuit een klimaatneutraal pand en nadenken over recycling en reinigingstechnieken.

Het MVO-certificaat is voor ons een extra beloning voor de weg die wij in 2013 zijn ingeslagen. Wij als bestuur en personeel van Corocor zijn dan ook met recht enorm trots op dit MVO-certificaat.