MVO

Koploper Project

Wat wij doen op het gebied van MVO?

  • Als bedrijf hebben we in 2013 meegedaan aan het koplopers-project in de gemeente Heerenveen uit hoofde daarvan onderhouden wij nog steeds contacten met medekoplopers om elkaar te helpen met tips en trics.
  • Verder hebben wij via een re-integratie-bureau geparticipeerd/geassisteerd om een leerkracht basisschool die zich wilde omscholen tot administratieve kracht een stageplaats te geven daar haar spraakvermogen voor een grootgedeelte was weggevallen.
  • Tevens zijn wij ondersteuner voor Brasserie de Stal in Heerenveen met sponsoring aan een auto waar verstandelijke gehandicapten een dag-invulling verkrijgen.
  • Wij helpen een 50+ weer aan een baan via onze vestiging in Delfzijl.
  • Verder ontplooien wij op kleinere schaal het opwekken van energie via zonnepanelen mantelzorg, vrijwilligerswerk in een zorgcentrum voor demente bejaarden en onderhoudswerkzaamheden op een manege voor minder validen.

 

  • In onze bedrijfs-/reinigingsprocessen denken wij na over recycling/groene reinigingstechnieken met als voorbeeld het gescheiden aanbieden van ons afval , hergebruik van onze poetsdoeken en toepassen van alternatieve reinigingstechnieken zoals CO₂ om de afvalstromen zoveel mogelijk te beperken.
  • Tevens zijn wij gehuisvest in een CO₂ neutraal pand welke wordt verwarmd door aardwarmte en betrekken wij onze elektriciteit van een leverancier in de top tien van Nederland.
  • In 2016 ontvingen bij het het MVO-certificaat van de Stichting AssenVoorAssen en mogen wij het Think Global, act local logo voeren.
Koploper duurzaam ondernemen
Think global act local
Milieubarometer bedrijf

Direct Contact