Privacy verklaring

Dit is de privacy-verklaring. U kunt ook naar onze Cookie-verklaring.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Corocor Technische Reconditionering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Corocor, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Corocor verstrekt. Corocor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

Waarom wij gegevens nodig hebben
Corocor Technische Reconditionering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Corocor uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang blijven uw gegevens bewaart?
Corocor Technische Reconditionering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat u contact opneemt met Corocor via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Wanneer u contact opneemt via het contactformulier op de website van Corocor dan worden uw gegevens ook opgeslagen op de servers van onze provider Managed WP Hosting uit Almere.

 

Delen met anderen
Corocor Technische Reconditionering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

Nieuwsbrieven
Corocor Technische Reconditionering verstuurt geen nieuwsbrieven.

 

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Corocor Technische Reconditionering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Corocor gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookie Privacy
Corocor Technische Reconditionering maakt op haar website gebruik van cookies. Zie hiervoor onze Cookie Verklaring welke op de website vermeld staat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar officeassistant@corocor.nl. Corocor Technische Reconditionering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
Corocor Technische Reconditionering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Corocor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Corocor maakt geen fysieke kopieën van uw gegevens. De persoonsgegevens die door Corocor of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via eigen computers en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Corocor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Corocor op via officeassistant@corocor.nl.

www.corocor.nl is een website van Corocor Technische Reconditionering.

 

Corocor Technische Reconditionering is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres en postadres: Hermes 4, 8448 CK Heerenveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53693191

 

Direct Contact