Waterschade….Wat moet ik nu doen?

waterschade herstel 02 CT Corocor technische reconditioning

Bij een calamiteit met water in Uw bedrijf of woning is het van het grootste belang om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat het water/vocht wordt verwijderd. Statistisch is aangetoond dat 50 % van de ondernemers na een calamiteit binnen twee jaar failliet gaat.

In eerste instantie zal de waterschade kunnen worden bestreden door waterzuigers en/of pompen en in sommige gevallen zelfs door een “Vacuumwagen”.
Snel handelen is mede zo belangrijk daar gipsen wanden / meubels / deuren zo behouden kunnen blijven daar het vocht niet de tijd krijgt erin/omhoog te trekken (capillaire werking) . Meubels etc. worden in die gevallen vaak ook op klossen geplaatst om dit te voorkomen. Ook archieven welke nat zijn geworden moeten zo snel mogelijk worden bered om schimmelvorming en aan elkaar verkleven te voorkomen (deze moeten zsm na een waterschade worden vervoerd naar een Vriesveem om ingevroren te worden).

Hoe om te gaan met nat geworden electronica?
Nat geworden electronica / machines zal al zo snel mogelijk in een droogkamer moeten worden gedroogd of ter plekke met behulp van een geïmproviseerde droogkamer worden bered. Dit wordt vaak in gang gezet door de Stichting Salvage (salvage –coôrdinator) of direct door het reconditioneringsbedijf Corocor.

Zodra het aanwezige water is verwijderd kan worden aangevangen met “Droogproces” waarbij het aan te bevelen is dit te laten uitvoeren door een specialist daar er allerlei methoden / apparatuur zijn om dit uit te voeren. Wordt dit niet professioneel aangepakt dan kan het middel erger zijn dan de kwaal. Zo zijn er absorptie en condensdrogers welke in combinatie met ventilatoren moeten worden ingezet om een goede droging te bewerkstelligen waarbij het afhankelijk is van de waterschade welke het beste kan worden ingezet.

Erg belangrijk is ook de droging te begeleiden met vochtmetingen vooraf, tijdens en aan het einde zodat het droogproces wetenschappelijk kan worden begeleid / bijgestuurd

De navolgende droogtechnieken zijn beschikbaar:

  • Ontvochtigers
  • Verwarmen
  • Microwave
  • Infrarood
  • Ventileren

Zoals u begrijpt en kunt lezen is drogen een vak apart voor professionals.
Corocor calamiteitennummer: 0800-2676267