Energieleveranciers

Met energie kan veel mis gaan, vooral bij brand. Bij een brand in een hoogspannings- of laagspanningsstation is een speciale aanpak benodigd. De factor veiligheid speelt hier een enorme rol. De medewerkers van Corocor hebben, door regelmatig met dit soort omgevingen te hebben gewerkt, de nodige ervaring met dergelijke gevaarlijke situaties.

Transformatorlocaties

Bij transformatorlocaties in het veld is vaak snelheid geboden om de huishoudens weer van stroom te voorzien. De CO2-methode leent zich hier bij uitstek voor om snel de installaties weer operationeel te krijgen.

Heeft u een calamiteit met een hoogspannings- of laagspanningsstation? Bel dan direct ons calamiteitennummer 0800-2676267. Voor minder dringende zaken kunt u contact opnemen met Rob Vis Dieperink via 0513-767283 of per mail naar info@corocor.nl.

Direct Contact