Overheid / scholen / zorg / ziekenhuizen / monumenten

Calamiteiten komen overal voor, niet alleen thuis of in de industrie. Corocor heeft ook de expertise in huis om snel maatregelen te nemen om bij calamiteiten verdere schade overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en monumenten te voorkomen.

Scholen

Waterschade ontstaat vaak bij scholen in vakantietijd. Hierdoor kan er veel schade ontstaan aan vloeren, wanden en apparatuur. Corocor kan door speciale droogtechnieken deze schade bij tijdig ingrijpen minimaliseren.

Zorg

Calamiteiten als ‘vlam in de pan’ en kranen aan laten staan komen steeds meer voor bij ouderen in verzorgingstehuizen. De brand- en waterschade die ontstaan na dergelijke situaties vereisen adequate reinigingsoplossingen, die Corocor kan aanreiken.

 

Ook in ziekenhuizen is het belang van snel handelen groot bij calamiteiten, om er voor te zorgen dat patiënten geen gevaar lopen en doorbehandeld kunnen worden. Met de oplossingen van Corocor op technisch- en drooggebied, kan de dagelijkse gang van zaken snel weer hervat worden.

Monumenten

Cultureel erfgoed moet zorgvuldig bekeken worden na een calamiteit. Om het monument weer in oude staat terug te brengen, met minimale impact aan het oppervlak, reinigt Corocor met een latex coating die de verontreiniging kan verwijderen. Ook vriesdrogen behoort tot de technieken die Corocor aanreikt in dergelijke situaties.

Bij dergelijke calamiteit is het zaak snel te handelen. Neem daarom direct contact op met Corocor via 0513-767283 of mail naar info@corocor.nl.

Direct Contact