Corocor heeft diverse keurmerken en certificaten die garant staan voor kwaliteit

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Corocor Technische Reconditionering heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Deze code doet een moreel beroep op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

De code is een verbreding van de eerder opgestelde Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaaksector en glazenwassersbranche. De verbrede code past in de lijn van het sociaal akkoord en is opgesteld met de overtuiging dat een verandering in marktgedrag nodig en wenselijk is. In een jaarlijks-ingevulde zelfverklaring legt elke ondertekenaar verantwoording af over hoe hij/zij de Code heeft toegepast in de afgelopen tijd.

Meer informatie »

keurmerken-certificaten_code-verantwoordelijk-marktgedrag_CT_Corocor-Technische-Reconditionering