Met Corocor samenwerken met VVE's en de vastgoedbranche

VVE en vastgoed

Bij VvE’s en vastgoed wil men snel geholpen worden. Daarom staat Corocor bij verschillende VvE’s in het calamiteitenplan. Op deze manier kan er snel worden geschakeld bij brand- of waterschade.

Calamiteitenplan

In een calamiteitenplan wordt vastgelegd hoe wordt voorbereid op calamiteiten en hoe er met calamiteiten wordt om gegaan. Het plan beschrijft wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afgestemd wordt met regelgeving en andere organisaties.

Voor meer informatie bel 0513-767283 of mail naar info@corocor.nl.

vastgoed-02_CT_Corocor-technische-reconditioning