VVE en vastgoed

Bij VvE’s en vastgoed wil men snel geholpen worden. Daarom staat Corocor bij verschillende VvE’s in het calamiteitenplan. Op deze manier kan er snel worden geschakeld bij brand- of waterschade.

Calamiteitenplan voor VvE en vastgoed

In een calamiteitenplan wordt vastgelegd hoe wordt voorbereid op calamiteiten en hoe er met calamiteiten wordt om gegaan. Het plan beschrijft wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afgestemd wordt met regelgeving en andere organisaties.

Wilt u weten wat Corocor voor u kan betekenen in geval van een calamiteit? Neem dan direct contact op met Rob Vis Dieperink via 0513-767283 of mail naar info@corocor.nl.

Direct Contact