Menselijk handelen nog steeds oorzaak nr. 1 bij brand

Stichting Salvage

Ook in 2021 was menselijk handelen de grootste oorzaak voor het ontstaan van brand, gevolgd door kortsluiting of een slechtwerkend apparaat. Er ontstaat ongeveer 6x vaker brand bij particulieren dan bij bedrijven.

De impact van een brand is onvoorstelbaar groot en de 1e opvang is dan ook ontzettend belangrijk, vooral als er slachtoffers gevallen zijn.

Na alarmering van de brand beoordeelt de brandweer of stichting Salvage ingezet dient te worden voor de 1e beredding. Stichting Salvage zet bedrijven als Corocor voor deze werkzaamheden in. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het opruimen van brandresten, het wegpompen/-zuigen van water, ontgeuren enz. Om werkzaamheden voor stichting Salvage te mogen uitvoeren worden wij jaarlijks gecontroleerd en moeten wij ISO9001 gecertificeerd zijn en voldoen aan de Salvage kwaliteitscriteria. Doordat 72% van de salvage meldingen buiten kantoortijd plaatsvindt dienen wij 24/7 bereikbaar te zijn en moeten onze werknemers binnen een uur na de oproep op de locatie van de schade aanwezig zijn.

Corocor bezit over verschillend materieel om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, waarbij natuurlijk de persoonlijke beschermingsmiddelen niet mogen ontbreken. Na afloop van een salvage opdracht worden de materialen gecontroleerd en waar nodig weer aangevuld.

In het jaaroverzicht 2021 van Stichting Salvage worden de verschillende schades uitgelicht.