Circulair ondernemen

Circulariteit bron RVO.nl

We kunnen er niet meer om heen met z’n allen: het gaat niet goed met onze planeet. We verbruiken te veel energie en de afvalstroom wordt groter en groter. Als je telefoon of wasmachine kapot gaat zijn we gewend deze weg te gooien en te vervangen. Dit heet lineair consumeren. Momenteel is er een groot tekort aan grondstoffen en is de tijd daar om te schakelen naar een duurzaam en circulair systeem, waarbij we meer respect hebben voor de samenleving en ecologie. Het uiteindelijke doel is om in 2050 volledig circulair te zijn en een wereld te creëren waarin de producten weer grondstoffen zijn voor hergebruik. Zo ontstaat een oneindige kringloop waarin geen afval meer bestaat.

Om e.e.a. in kaart te brengen is een R-ladder ontwikkeld (afbeelding RVO.nl) waarbij het draait om:

R1: Refuse en Rethink: afzien van producten of producten intensiever gebruiken

R2: Reduce: producten efficiënter fabriceren of gebruiken

R3: Reuse: producten hergebruiken

R4: Repare, refurbish, remanufacturing en repurpose: reparative en hergebruik van onderdelen

R5: Recycling: verwerken en hergebruiken van materialen

R6: Recover: energie terugwinnen uit materialen.

Het repareren en hergebruiken van apparaten is een belangrijke schakel in het systeem. En daar draagt Corocor zeker aan bij. De apparaten en machines krijgen een tweede leven door ze te repareren waardoor ze hergebruikt kunnen worden. Mede hierdoor hebben wij onlangs weer ons MVO certificaat ontvangen. Een certificaat waar we trots op zijn en wat ons motiveert om blijvend circulair te denken.

MVO certificaat AssenvoorAssen